19/06/2017Αποφάσεις 59ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 19/6/2017

Αποφάσεις 59ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 19/6/2017 Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου +