24/06/2019Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν, Συνέλευσης 24-6-2019

Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 24/6/2019 Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου +