10/02/2017ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, στοιχείο της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2008 απόφασης της +