25/06/2018Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 25/6/2018

Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 25/6/2018 Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2018 +