11/12/2020Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΤΕΝΕ - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Γ’ Τριμήνου 2020   Η οικονομική ύφεση η οποία οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν εξαιτίας +