13/11/2017Συμπληρωματικό – Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017

Αποφάσεις  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών,  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” της 26ης Οκτωβρίου 2017 Σε συμπλήρωση της από +