11/12/2020

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΤΕΝΕ - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Γ’ Τριμήνου 2020   Η οικονομική ύφεση η οποία οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν εξαιτίας της πανδημίας λόγω Covid-19, και η αναβολή +