12/04/2024Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ (“Εταιρεία”), σε συνέχεια της από 21.03.2024 ανακοίνωσής της, προβαίνει σε τροποποίηση του Οικονομικού +