06/07/2022ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η " ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία " (στο εξής " ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»..") ανακοινώνει, ότι η Τακτικής Γενική Συνέλευση των μετόχων +