Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Γ.Σ. 03-08-2020

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Γ.Σ. 03-08-2020