Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Γ.Σ. 24-06-2019

Εξουσιοδότηση Γ.Σ. 24-06-2019