Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 25-06-2018

Εξουσιοδότηση Ε.Γ.Σ. 25-06-2018