Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 26-10-2017

Εξουσιοδότηση Ε.Γ.Σ. 26-10-2017