Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 19-6-2017

Σχόλια Δ.Σ.