Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 19-6-2017

Εξουσιοδότηση 2017