Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 23-6-2015

Εξουσιοδότηση συμμετοχής