Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 26-6-2012

Εξουσιοδότηση συμμετοχής