Σύνθετη Ξυλεία

Σύνθετη ξυλεία ελάτης – Gluelam Beams

Πάχη (mm): 67, 80, 90, 100, 120, 140 εώς 260
Πλάτη (mm): 100, 120, 140, 160, 168, 180, 200 έως 1280
Μήκη (cm): 8, 10, 12, 13 έως 24

Panels 3- ply / Edge Glue / Shuttering

Πάχη (mm): 12 έως 60
Πλάτη (mm): 205 ή 125
Μήκη (cm): 5.00

Ξυλότυπος Η 200

Πάχη (mm): 12 έως 60
Πλάτη (mm): 205 ή 125
Μήκη (cm): 2.45, 2.65, 2.90, 3.30, 3.60, 3.90, 4.50, 4.90, 6.00

Σύνθετη δικόλλητη ξυλεία πεύκης- Bilam Beams

Πάχη (mm): 66, 90, 93, 115, 140
Πλάτη (mm): 93, 115, 140, 165, 190
Μήκη (cm): 6, 8, 10, 12