Σκληρή Ξυλεία Ασίας

Teak Burma

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευές εξωτερικών χώρων, έπιπλα και καταστρώματα σκαφών, πατώματα.

Ποιότητες: Select, Better

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm)
Πλάτη: 4″ και άνω

Meranti

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, ξύλινων κουφωμάτων αντικολλητών και ξυλεπενδύσεων.

Ποιότητες: Select, Better

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη: 6″ και άνω