Σκληρή Ξυλεία Αφρικής

Ιρόκο

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, δαπέδων (εσωτερικών και εξωτερικών), σκαλών, εξωτερικών κουφωµάτων. Ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στη ναυπηγική.

Πάχη (mm): 25-50-63-75-100
Πλάτη (mm): 100 και άνω
Μήκη (cm): 2.10 – 5.70 ανά 30

Niangon

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, εξωτερικών κουφωµάτων, αντικολλητών. Ευρύτατη χρήση σε  εξωτερικές κατασκευές.

Πάχη (mm): 25-50-63-75-100
Πλάτη (mm): 100 και άνω
Μήκη (m): 2.10 και άνω

Sipo

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, διακοσµητικών καπλαµάδων, αντικολλητών και ξυλεπενδύσεων.

Πάχη (mm): 50, 75
Πλάτη (mm): 100 και άνω
Μήκη (m): 2.10 και άνω

Koto

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, κιβωτίων-τελάρων,διακοσµητικών καπλαµάδων, αντικολλητών.

Πάχη (mm): 50
Πλάτη (mm): 100 και άνω
Μήκη (m): 2.10 και άνω

Ayus

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, κατασκευών εσωτερικών χώρων,καπλαμάδων, ξύλινων μικροαντικειμένων.

Πάχη (mm): 38-50-63-75-100
Πλάτη (mm): 100 και άνω
Μήκη (m): 2.30 και άνω