Σκληρή Ξυλεία Αμερικής

Δρυς Λευκή

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή πατωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, επίπλων αλλά και βαρελιών οινοποιίας.

FAS/1F – Prime

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Δρυς Κόκκινη

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή πατωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων και επίπλων.

FAS/1F – Prime

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Poplar

FAS/1F – Prime

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Δεσποτάκι

FAS/1F – Prime

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Καρυδιά

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, καπλαμάδων, πατωμάτων και επενδύσεων.

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Κερασιά

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, επενδύσεων, εσωτερικών χώρων πλοίων, μουσικών οργανων.

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Κέδρος

Ιδιότητες:

Χρήση:

Κατασκευή επενδύσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επίπλων και διακοσμητικών στοιχείων επιπλοποιίας.

US / IV / V

Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)