Ξυλεία ελάτης

Φινλανδίας – Σουηδίας

US / SF / V / VI

Πάχη (mm): 22, 38, 46, 63, 75
Πλάτη (mm): 75 – 200 ανά 25
Μήκη (cm) 2.10 – 5.70

Αυστρίας – Γερμανίας

Ι-ΙΙ / ΙΙΙ – V

Πάχη (mm): 12, 14, 18, 19, 22, 25, 32, 38, 45, 63, 72
Πλάτη (mm): 45, 65, 90, 125, 130, 135, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 240, 250
Μήκη (cm): 3.00 – 5.00

Σλοβακίας

EBW – IMBALO 1.2

Πάχη (mm): 14, 18, 36, 44, 46, 52, 63, 72, 75
Πλάτη (mm): 75, 100, 115, 120, 135, 145, 150, 185, 215, 245, 275, 295
Μήκη (cm): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00

Ουγγαρίας

Α

Πάχη (mm): 22, 48, 52, 63, 72, 75, 95
Πλάτη (mm): 75, 115, 135, 150, 175, 195, 250, 280, 300
Μήκη (cm): 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00