Ξυλεία ελάτης

Ξυλεία ελάτης Φινλανδίας - Σουηδίας US / SF / V / VI Πάχη (mm): 22, 38, 46, 63, 75 Πλάτη (mm): 75 - 200 ανά 25 Μήκη (cm) 2.10 - 5.70 Αυστρίας - Γερμανίας Ι-ΙΙ / ΙΙΙ – V Πάχη +


Ξυλεία πεύκης

Ξυλεία πεύκης Η ξυλεία πεύκης είναι στεγνωτηρίου (18% υγρασία) και προσφέρεται σε ισομήκη ή διαφόρων μηκών δέματα. Σουηδία - Φινλανδία US / SF / V / VI Πάχη (mm): 16, 19, 25, 32, 38, +


Μαλακή Ξυλεία Αμερικής

Μαλακή Ξυλεία Αμερικής Southern Yellow Pine (Πιτς-πάιν) Ποιότητα SAP - Prime and Better Πάχη (mm): 25, 50, 75 Πλάτη (mm): 100, 150, 200, 250, 300 Μήκη (m) 2.45 - 6 Douglas Fir (Oregon Pine) Ισόβενο και Πλατύβενο Πάχη (mm): 50, 75 Μήκη +