Επενδύσεις μαλακής ξυλείας

Η Interwood-Ξυλεμπορία παράγει, εισάγει και διαθέτει στην αγορά ποικιλία από διαστάσεις και προφίλ επενδύσεων τοίχου και οροφής, από ξυλεία πεύκης, ελάτης και Yellow Pine (πιτς πάιν).

Οι επενδύσεις είναι διαθέσιμες για άμεση παράδοση και παραδίδονται σε προστατευτικό κάλυμμα.


Επενδύσεις παραγωγής Interwood-Ξυλεμπορία

14Χ142 Ελάτη – Ζήτα
15Χ190 Ελάτη – Ζήτα
19Χ190 Ελάτη – Ζήτα
14Χ142 Ελάτη – Νυχάκι
15Χ190 Ελάτη – Νυχάκι
10Χ92 Pitch Pine

Επενδύσεις Εισαγωγής

10Χ88 Πεύκη – Σκωτία
12,5Χ88 Πεύκη – Σκωτία
12,5Χ113 Πεύκη – Σκωτία
14Χ138 Πεύκη – Νυχάκι
15Χ88 Πεύκη – Σκωτία Old Decor