Στρατηγική & Στόχοι

Στόχος μας στην INTERWOOD είναι να γίνουμε η κορυφαία εταιρία προϊόντων ξύλου στην Ελλάδα, μεγιστοποιώντας την αξία που προσφέρουμε σε μετόχους, πελάτες και προσωπικό.

Στρατηγική μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς του ξύλου ώστε να προσφέρουμε μέσω ανάπτυξης, κερδοφορίας και καινοτόμων πρακτικών, διαχρονικές υπηρεσίες και προϊόντα στην καλύτερη σχέση τιμής – ποιότητας.

Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε ορίσει κάποιες ουσιαστικές και αδιαπραγμάτευτες αξίες:

Σεβασμός

Κάθε άτομο με το οποίο συνεργαζόμαστε εντός και εκτός της εταιρίας εισπράττει τον απόλυτο σεβασμό μας.

Διαφάνεια και Ηθική

Στην εταιρία μας εξαιρετικοί άνθρωποι θεωρούνται αυτοί που πρώτα είναι ακέραιοι και μετά αποτελεσματικοί σαν μέλη ομάδων.

Οργάνωση χωρίς στεγανά

Πιστεύουμε στα οριζόντια σχήματα οργάνωσης ώστε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μέσα στην εταιρία και να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις αλλαγές της αγοράς .

Ομαδική συνεργασία

Δουλεύοντας ομαδικά πιστεύουμε ότι 1+1 μπορεί να έχει άθροισμα 3.

Εξωστρέφεια

Επιλέγουμε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο έξω από το «παράθυρο», στην αγορά, από το να κοιτάμε το είδωλό μας στον «καθρέφτη».

Συνεχής μάθηση και επιδίωξη αλλαγής

Πιστεύουμε ότι επιτυχημένες στρατηγικές του παρελθόντος δεν εγγυώνται την επιτυχία στο μέλλον. Αντίθετα, θεωρούμε ότι κάθε μέρα μπορούμε να μαθαίνουμε κάτι καινούριο και να ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως το μοναδικό δρόμο προς την πρόοδο.

Ενθάρρυνση και Επιχειρηματικότητα

Εκτιμούμε την ανάληψη τολμηρών πρωτοβουλιών και ανταμείβουμε την επιτυχία που αυτή μπορεί να φέρει.

Στοχοθέτηση και επίτευξη αποτελεσμάτων

Είμαστε προσανατολισμένοι στη δράση και πιστεύουμε ότι επιτυχημένος στρατηγικός σχεδιασμός είναι αυτός που η υλοποίησή του φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Καλύτερο περιβάλλον ζωής

Επιδιώκουμε μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης της κοινωνίας μας.