Αποθήκες & Εργοστάσιο

Η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων, με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και αποθηκευτικούς χώρους, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα σε έκταση 45,000 τμ. με στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους & χώρους παραγωγής συνολικής έκτασης 14,000 τμ.  Στις εγκαταστάσεις μας της Ελευσίνας λειτουργούν:

Επιπλέον η εταιρία διαθέτει: