Η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων, με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και αποθηκευτικούς χώρους, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.