Δομή ομίλου

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. προέρχεται από τις συγχωνεύσεις 3 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου:

Μέλη του ομίλου Interwood-Ξυλεμπορία είναι επίσης: