Ανθρώπινο δυναμικό

Στόχος μας στην INTERWOOD είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε, να ανταμείβουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους. Στην εταιρία μας εξαιρετικοί άνθρωποι θεωρούνται αυτοί που σέβονται και ενστερνίζονται απόλυτα τις αξίες μας και τις ακολουθούν πιστά για την επίτευξη των στόχων.

Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία και στις συνέργιες που προκύπτουν μέσα από αυτή. Δουλεύοντας ομαδικά πιστεύουμε ότι 1+1 μπορεί να έχει άθροισμα 3.

Επενδύουμε στη συνεχή μάθηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Θεωρούμε ότι κάθε μέρα έχει να μας μάθει κάτι καινούριο και ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως το μοναδικό δρόμο προς την πρόοδο.