Ιστορικό

Ιστορικό Η INTERWOOD διαθέτει πολλά χρόνια πολύτιμης εμπειρίας. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε τις γνώσεις που μας έχει προσφέρει η μακρόχρονη εμπειρία μας, με την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις +


Εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων, με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και αποθηκευτικούς χώρους, σε διάφορες περιοχές της +


Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό Στόχος μας στην INTERWOOD είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε, να ανταμείβουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους. Στην εταιρία μας εξαιρετικοί άνθρωποι θεωρούνται αυτοί που σέβονται και +


Στρατηγική & Στόχοι

Στρατηγική & Στόχοι Στόχος μας στην INTERWOOD είναι να γίνουμε η κορυφαία εταιρία προϊόντων ξύλου στην Ελλάδα, μεγιστοποιώντας την αξία που προσφέρουμε σε μετόχους, πελάτες και προσωπικό. Στρατηγική μας είναι να +


Δομή ομίλου

Δομή ομίλου Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. προέρχεται από τις συγχωνεύσεις 3 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου: ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (DIPO) Μέλη του +