Διευθύνσεις

Γραφεία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Θέση Κοκκινόπυργος, Καλιμπάκι 19200 Ελευσίνα
Τηλ: 210 4145300
Fax: 210 4145301

YΠΟΚ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Βέροιας (Θέση Γέφυρα)
Τηλ: 2310 715499, 715799
Fax: 2310 715899

Αποθήκες

ΑΘΗΝΑ
Θέση Κοκκινόπυργος, Καλιμπάκι 19200 Ελευσίνα
Τηλ: 210 4145300
Fax: 210 4145301

28ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 5551575
Fax: 210 5551576

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Βέροιας (Θέση Γέφυρα)
Τηλ: 2310 715499, 715799
Fax: 2310 715899