20/11/2023

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Ιωάννης Πανταζής αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού +


21/06/2023

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η " ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία " (στο εξής " ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»..") ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης   Ιουνίου 2023, ενέκρινε την καταβολή +


21/06/2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 65ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-6-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 65ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 21.06.2023 Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ +


06/06/2023

Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 21-6-2023 +


26/05/2023

Εξουσιοδότηση συμμετοχής Κοινών Μετόχων στην Γ.Σ. 21-06-2023 +


26/05/2023

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης Κοινών Μετόχων +


26/05/2023

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-6-2023 +


14/03/2023

Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ. +


24/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


16/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ +


12/12/2022

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2022 +


01/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ +


22/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


07/09/2022

Γνωστοποίηση Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου κας. Σοφίας Γεράρδη +


07/09/2022

Γνωστοποίηση Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου κου Αλέξανδρου Παππά +


01/09/2022

Αλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή +


06/07/2022

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ +


28/06/2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 64ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-6-2022 +


23/06/2022

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-6-2022 +


23/06/2022

Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων +


07/06/2022

Εξουσιοδότηση συμμετοχής Κοινών Μετόχων στην Γ.Σ. 28-06-2022 +


07/06/2022

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης Κοινών Μετόχων +


30/05/2022

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 +


29/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


17/11/2021

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2021 +


30/07/2021

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ +


23/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ +


21/07/2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ +


21/07/2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


21/07/2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ +


21/07/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ +


16/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 63ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ +


16/07/2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ +


15/07/2021

Αλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή +


06/07/2021

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή +


30/06/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ. 16/7/2021 +


30/06/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ +


30/06/2021

Πολιτική Αποδοχών +


28/06/2021

Εξουσιοδότηση συμμετοχής Προνομιούχων Μετόχων στην Γ.Σ. 16-07-2021 +


28/06/2021

Εξουσιοδότηση συμμετοχής Κοινών Μετόχων στην Γ.Σ. 16-07-2021 +


28/06/2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ +


28/06/2021

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΣ 16-7-2021 +


25/06/2021

Βιογραφικά Υποψηφίων Μελών νέου ΔΣ +


25/06/2021

Σχόλια ΔΣ για ΓΣ Προνομιούχων Μετόχων 16/7/2021 +


25/06/2021

Σχόλια ΔΣ για ΓΣ Κοινών Μετόχων 16/7/2021 +


25/06/2021

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης Προνομιούχων Μετόχων +


25/06/2021

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης Κοινών Μετόχων +


25/06/2021

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή +


25/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


05/05/2021

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020 +


11/12/2020

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020 +


06/08/2020

Έκθεση Αποδοχών ΟΕΛ 2019 +


06/08/2020

Έκθεση Αποδοχών ΔΣ +


04/08/2020

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου +


03/08/2020

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου +


03/08/2020

Αποφάσεις 62ης Τακτικής Γεν, Συνέλευσης 03-08-2020 +


28/07/2020

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης 03/08/2020 +


13/07/2020

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 03-08-2020 +


13/07/2020

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Γ.Σ. 03-08-2020 +


22/07/2019

Ανακοίνωση Διαδικασίας Ονομαστικοποίησης των Ανωνύμων Μετοχών της DIPO AE +


24/06/2019

Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν, Συνέλευσης 24-6-2019 +


11/06/2019

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης 24/06/2019 +


10/06/2019

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Γ.Σ. 24-06-2019 +


03/06/2019

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 24-6-2019 +


30/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


25/06/2018

Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 25/6/2018 +


19/06/2018

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 25-06-2018 +


06/06/2018

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/06/2018 +


04/06/2018

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 25-6-2018 +


12/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


13/11/2017

Συμπληρωματικό – Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


26/10/2017

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


20/10/2017

Διευκρινιστική Ανακοίνωση +


05/10/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 26-10-2017 +


05/10/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


05/10/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


22/09/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 10-10-2017 +


19/09/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017 +


19/09/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017 +


19/06/2017

Αποφάσεις 59ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 19/6/2017 +


29/05/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 19-6-2017 +


29/05/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 19-6-2017 +


29/05/2017

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 19-6-2017 +


27/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


10/02/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ +


27/06/2016

Αποφάσεις 58ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27/6/2016 +


24/06/2016

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


23/06/2016

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


30/05/2016

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 27-6-2016 +


30/05/2016

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 27/06/2016 +


30/05/2016

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 27-6-2016 +


27/05/2016

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής +


29/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


06/10/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


11/09/2015

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ +


24/06/2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


23/06/2015

Αποφάσεις 57ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


22/05/2015

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 23-6-2015 +


22/05/2015

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 23/06/2015 +


22/05/2015

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 23-6-2015 +


27/06/2014

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


24/06/2014

Αποφάσεις 56ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


26/05/2014

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 24-6-2014 +


26/05/2014

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 24/06/2014 +


26/05/2014

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 24-6-2014 +


30/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


21/10/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


06/09/2013

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


25/06/2013

Αποφάσεις 55ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


25/06/2013

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


11/06/2013

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 25-6-2013 +


04/06/2013

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 25-6-2013 +


04/06/2013

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 25/06/201 +


30/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


28/03/2013

Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. +


23/11/2012

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


31/08/2012

Ανακοίνωση Φορολογικού Ελέγχου +


17/07/2012

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ +


26/06/2012

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


26/06/2012

Αποφάσεις 54ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


07/06/2012

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 26/06/2012 +


05/06/2012

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 26-6-2012 +


05/06/2012

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 26/06/2012 +


28/05/2012

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εισφοράς σε είδος +


16/03/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


21/02/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 21/02/2012 +


24/01/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/01/2012 +


24/01/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 24/01/2012 +


13/01/2012

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012 +


13/01/2012

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012 +


30/12/2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011 +


30/12/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011 +


12/12/2011

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


08/12/2011

Σχόλια και Έκθεση ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων 30/12/2011 +


08/12/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως 30/12/2011 +


08/12/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 30/12/2011 +


07/11/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011 +


07/11/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Εκτακτής Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011 +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


25/10/2011

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην 2η επαναληπτική ιδιαίτερη ΓΣ (προνομιούχων) +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


14/10/2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 14/10/2011 +


14/10/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 14/10/2011 +


22/09/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως 14/10/2011 +


22/09/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 14/10/2011 +


22/09/2011

Σχόλια και Έκθεση ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων 14/10/2011 +


30/08/2011

Ανακοίνωση Επιχειρηματικής Εξέλιξης +


15/07/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011 +


15/07/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011 +


01/07/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011 +


01/07/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011 +


22/06/2011

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


17/06/2011

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


17/06/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


27/05/2011

Πρόσκληση Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού +


01/02/2011

Αγορά 7.958 μετοχών από Α. Παππά +


31/01/2011

Αγορά 2.500 μετοχών από Α. Παππά +


07/10/2010

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


06/08/2010

Αγορά 119.990 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


03/08/2010

Αποκοπή δικαιώματος και πληρωμής τόκων Προνομιούχων Μετοχών +


24/06/2010

Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης 24/6/2010 +


25/05/2010

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 24/06/2010 +


20/05/2010

Αγορά 199.045 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


22/04/2010

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


16/04/2010

Αγορά 200.000 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


03/03/2010

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου (Άρθρο 9 του ν. 3556/2007) +


02/03/2010

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων του αρ. 13 Ν.3340/2005 +


02/03/2010

Μεταβολή Δικαιωμάτων Ψήφου(Ν. 3556/2007) +


19/02/2010

Εισαγωγή Νέων Μετοχών λόγω συγχώνευσης με INTERWOOD +


18/02/2010

Διάθεση εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 +


28/12/2009

Έγκριση Συγχώνευσης ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ-ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ +


30/11/2009

Αρχείο Ανακοινώσεων +