Ανακοινώσεις

+


Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Παππάς Αλέξανδρος - Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Γεράρδη Σοφία - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Γεράρδης Γεώργιος - Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Θεοδωρίδης Νικόλαος - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Τροκούδης Μιχάλης - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Θεοδώρου Ιωάννης +


Εταιρικά Έντυπα

Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Έκθεση ΔΣ προς ΓΣ +


Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2021 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Δεκεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2019 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Δεκεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2018 (ΔΛΠ) Συνολικό Δεκεμβρίου +


Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ - ELTOP Α.Β.Ε.Ε. Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2020 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2019 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2018 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2017 Συνολικό Δεκεμβρίου 2017 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2016 Συνολικό +


Υπόχρεα Πρόσωπα

Κατάλογος προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3340/2005 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρόεδρος - Μή Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μή Εκτελεστικό Μέλος ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ +