Ανακοινώσεις

+


Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Παππά Σοφία - Πρόεδρος,  εκτελεστικό μέλος Γεράρδης Νικόλαος - Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Θεοδωρίδης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Γεράρδης Γεώργιος -Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Τροκούδης Μιχάλης - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Θεοδώρου Ιωάννης - +


Εταιρικά Έντυπα

Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Έκθεση ΔΣ +


Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2022 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Δεκεμβρίου Συνολικό Δεκεμβρίου σε ESEF (ZIP) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (iXBRL) Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2021 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Δεκεμβρίου Συνολικό Δεκεμβρίου σε +


Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ - ELTOP Α.Β.Ε.Ε. Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2021 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2020 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2019 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2018 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2017 Συνολικό Δεκεμβρίου 2017 Λογιστική +


Υπόχρεα Πρόσωπα

Κατάλογος προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3340/2005 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μή Εκτελεστικό Μέλος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος - Μή Εκτελεστικό +