Ανακοινώσεις

+


Ανακοίνωση Αύξησης Μ.Κ.

Ανακοίνωση σχετικά με την σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει +


Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Παππά Σοφία - Πρόεδρος,  εκτελεστικό μέλος Γεράρδης Νικόλαος - Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Θεοδωρίδης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Γεράρδης Γεώργιος -Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Τροκούδης Μιχάλης - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Θεοδώρου Ιωάννης - +


Εταιρικά Έντυπα

Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κώδικας +


Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2023 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2022 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Δεκεμβρίου Συνολικό Δεκεμβρίου σε ESEF (ZIP) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (iXBRL) Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2021 (ΔΛΠ) Λογιστική +


Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ - ELTOP Α.Β.Ε.Ε. Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2022 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2021 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2020 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2019 Οικονομική Έκθεση Δεκεμβρίου 2018 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2017 +


Υπόχρεα Πρόσωπα

Κατάλογος προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3340/2005 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μή Εκτελεστικό Μέλος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος - Μή Εκτελεστικό +