80033213

Ιστορικό

Ιστορικό Η INTERWOOD διαθέτει πολλά χρόνια πολύτιμης εμπειρίας. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε τις γνώσεις που μας έχει προσφέρει η μακρόχρονη εμπειρία μας, με την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις +


Εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων, με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και αποθηκευτικούς χώρους, σε διάφορες περιοχές της +

ist2_6313376-steps

137096293

Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό Στόχος μας στην INTERWOOD είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε, να ανταμείβουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους. Στην εταιρία μας εξαιρετικοί άνθρωποι θεωρούνται αυτοί που σέβονται και +


Στρατηγική & Στόχοι

Στρατηγική & Στόχοι Στόχος μας στην INTERWOOD είναι να γίνουμε η κορυφαία εταιρία προϊόντων ξύλου στην Ελλάδα, μεγιστοποιώντας την αξία που προσφέρουμε σε μετόχους, πελάτες και προσωπικό. Στρατηγική μας είναι να +

77026569

77026569

Δομή ομίλου

Δομή ομίλου Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. προέρχεται από τις συγχωνεύσεις 3 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου: ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (DIPO) Μέλη του +