13/11/2017

Συμπληρωματικό – Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017

Αποφάσεις  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών,  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” της 26ης Οκτωβρίου 2017 Σε συμπλήρωση της από 26.10.2017 ανακοίνωσης της Εταιρείας, διευκρινίζουμε τα εξής: Κατά +


26/10/2017

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017

Αποφάσεις  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών,  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” της 26ης Οκτωβρίου 2017   Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ +


20/10/2017

Διευκρινιστική Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της από 5.10.2017 πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τις 26.10.2017, διευκρινίζεται ότι με την από 5.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας +


05/10/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 26-10-2017 +


05/10/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


05/10/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


22/09/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 10-10-2017 +


19/09/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017 +


19/09/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017 +


19/06/2017

Αποφάσεις 59ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 19/6/2017 +


29/05/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 19-6-2017 +


29/05/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 19-6-2017 +


29/05/2017

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 19-6-2017 +


27/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


10/02/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ +


27/06/2016

Αποφάσεις 58ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27/6/2016 +


24/06/2016

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


23/06/2016

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


30/05/2016

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 27-6-2016 +


30/05/2016

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 27/06/2016 +


30/05/2016

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 27-6-2016 +


27/05/2016

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής +


29/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


06/10/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


11/09/2015

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ +


24/06/2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


23/06/2015

Αποφάσεις 57ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


22/05/2015

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 23-6-2015 +


22/05/2015

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 23/06/2015 +


22/05/2015

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 23-6-2015 +


27/06/2014

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


24/06/2014

Αποφάσεις 56ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


26/05/2014

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 24-6-2014 +


26/05/2014

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 24/06/2014 +


26/05/2014

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 24-6-2014 +


30/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


21/10/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


06/09/2013

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


25/06/2013

Αποφάσεις 55ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


25/06/2013

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


11/06/2013

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 25-6-2013 +


04/06/2013

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 25-6-2013 +


04/06/2013

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 25/06/201 +


30/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


28/03/2013

Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. +


23/11/2012

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


31/08/2012

Ανακοίνωση Φορολογικού Ελέγχου +


17/07/2012

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ +


26/06/2012

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


26/06/2012

Αποφάσεις 54ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


07/06/2012

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 26/06/2012 +


05/06/2012

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 26-6-2012 +


05/06/2012

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 26/06/2012 +


28/05/2012

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εισφοράς σε είδος +


16/03/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


21/02/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 21/02/2012 +


24/01/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/01/2012 +


24/01/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 24/01/2012 +


13/01/2012

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012 +


13/01/2012

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012 +


30/12/2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011 +


30/12/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011 +


12/12/2011

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


08/12/2011

Σχόλια και Έκθεση ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων 30/12/2011 +


08/12/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως 30/12/2011 +


08/12/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 30/12/2011 +


07/11/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011 +


07/11/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Εκτακτής Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011 +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


25/10/2011

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην 2η επαναληπτική ιδιαίτερη ΓΣ (προνομιούχων) +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


14/10/2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 14/10/2011 +


14/10/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 14/10/2011 +


22/09/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως 14/10/2011 +


22/09/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 14/10/2011 +


22/09/2011

Σχόλια και Έκθεση ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων 14/10/2011 +


30/08/2011

Ανακοίνωση Επιχειρηματικής Εξέλιξης +


15/07/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011 +


15/07/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011 +


01/07/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011 +


01/07/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011 +


22/06/2011

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


17/06/2011

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


17/06/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


27/05/2011

Πρόσκληση Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού +


01/02/2011

Αγορά 7.958 μετοχών από Α. Παππά +


31/01/2011

Αγορά 2.500 μετοχών από Α. Παππά +


07/10/2010

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


06/08/2010

Αγορά 119.990 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


03/08/2010

Αποκοπή δικαιώματος και πληρωμής τόκων Προνομιούχων Μετοχών +


24/06/2010

Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης 24/6/2010 +


25/05/2010

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 24/06/2010 +


20/05/2010

Αγορά 199.045 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


22/04/2010

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


16/04/2010

Αγορά 200.000 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


03/03/2010

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου (Άρθρο 9 του ν. 3556/2007) +


02/03/2010

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων του αρ. 13 Ν.3340/2005 +


02/03/2010

Μεταβολή Δικαιωμάτων Ψήφου(Ν. 3556/2007) +


19/02/2010

Εισαγωγή Νέων Μετοχών λόγω συγχώνευσης με INTERWOOD +


18/02/2010

Διάθεση εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 +


28/12/2009

Έγκριση Συγχώνευσης ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ-ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ +


30/11/2009

Αρχείο Ανακοινώσεων +