22/07/2019

Ανακοίνωση Διαδικασίας Ονομαστικοποίησης των Ανωνύμων Μετοχών της DIPO AE

+


24/06/2019

Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν, Συνέλευσης 24-6-2019

Αποφάσεις 61ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 24/6/2019 Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις +


11/06/2019

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης 24/06/2019

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 24.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου της Εταιρίας Σύμφωνα με το άρθρο +


10/06/2019

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Γ.Σ. 24-06-2019 +


03/06/2019

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 24-6-2019 +


30/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


25/06/2018

Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 25/6/2018 +


19/06/2018

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 25-06-2018 +


06/06/2018

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/06/2018 +


04/06/2018

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 25-6-2018 +


12/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


13/11/2017

Συμπληρωματικό – Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


26/10/2017

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


20/10/2017

Διευκρινιστική Ανακοίνωση +


05/10/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 26-10-2017 +


05/10/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


05/10/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26/10/2017 +


22/09/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην Έκτακτη Γ.Σ. 10-10-2017 +


19/09/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017 +


19/09/2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017 +


19/06/2017

Αποφάσεις 59ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 19/6/2017 +


29/05/2017

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 19-6-2017 +


29/05/2017

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 19-6-2017 +


29/05/2017

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 19-6-2017 +


27/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


10/02/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ +


27/06/2016

Αποφάσεις 58ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27/6/2016 +


24/06/2016

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


23/06/2016

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


30/05/2016

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 27-6-2016 +


30/05/2016

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 27/06/2016 +


30/05/2016

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 27-6-2016 +


27/05/2016

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής +


29/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


06/10/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


11/09/2015

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ +


24/06/2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


23/06/2015

Αποφάσεις 57ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


22/05/2015

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 23-6-2015 +


22/05/2015

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 23/06/2015 +


22/05/2015

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 23-6-2015 +


27/06/2014

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


24/06/2014

Αποφάσεις 56ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


26/05/2014

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 24-6-2014 +


26/05/2014

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 24/06/2014 +


26/05/2014

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 24-6-2014 +


30/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


21/10/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ +


06/09/2013

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


25/06/2013

Αποφάσεις 55ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


25/06/2013

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


11/06/2013

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 25-6-2013 +


04/06/2013

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 25-6-2013 +


04/06/2013

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 25/06/201 +


30/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


28/03/2013

Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. +


23/11/2012

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων +


31/08/2012

Ανακοίνωση Φορολογικού Ελέγχου +


17/07/2012

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ +


26/06/2012

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


26/06/2012

Αποφάσεις 54ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης +


07/06/2012

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης Κοινών 26/06/2012 +


05/06/2012

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στη ΓΣ κοινών 26-6-2012 +


05/06/2012

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 26/06/2012 +


28/05/2012

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εισφοράς σε είδος +


16/03/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ +


21/02/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 21/02/2012 +


24/01/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/01/2012 +


24/01/2012

Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 24/01/2012 +


13/01/2012

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012 +


13/01/2012

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 13/01/2012 +


30/12/2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011 +


30/12/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 30/12/2011 +


12/12/2011

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


08/12/2011

Σχόλια και Έκθεση ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων 30/12/2011 +


08/12/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως 30/12/2011 +


08/12/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 30/12/2011 +


07/11/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011 +


07/11/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Εκτακτής Γεν. Συνέλευσης 7/11/2011 +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


25/10/2011

Εξουσιοδότηση συμμετοχής στην 2η επαναληπτική ιδιαίτερη ΓΣ (προνομιούχων) +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


25/10/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 25/10/2011 +


14/10/2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 14/10/2011 +


14/10/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 14/10/2011 +


22/09/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως 14/10/2011 +


22/09/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 14/10/2011 +


22/09/2011

Σχόλια και Έκθεση ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων 14/10/2011 +


30/08/2011

Ανακοίνωση Επιχειρηματικής Εξέλιξης +


15/07/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011 +


15/07/2011

Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011 +


01/07/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011 +


01/07/2011

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011 +


22/06/2011

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


17/06/2011

Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


17/06/2011

Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 17/6/2011 +


27/05/2011

Πρόσκληση Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011 +


27/05/2011

Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού +


01/02/2011

Αγορά 7.958 μετοχών από Α. Παππά +


31/01/2011

Αγορά 2.500 μετοχών από Α. Παππά +


07/10/2010

Αλλαγή Υπόχρεων Προσώπων +


06/08/2010

Αγορά 119.990 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


03/08/2010

Αποκοπή δικαιώματος και πληρωμής τόκων Προνομιούχων Μετοχών +


24/06/2010

Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης 24/6/2010 +


25/05/2010

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως 24/06/2010 +


20/05/2010

Αγορά 199.045 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


22/04/2010

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο +


16/04/2010

Αγορά 200.000 μετοχών από Δ.Μαδούρο +


03/03/2010

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου (Άρθρο 9 του ν. 3556/2007) +


02/03/2010

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων του αρ. 13 Ν.3340/2005 +


02/03/2010

Μεταβολή Δικαιωμάτων Ψήφου(Ν. 3556/2007) +


19/02/2010

Εισαγωγή Νέων Μετοχών λόγω συγχώνευσης με INTERWOOD +


18/02/2010

Διάθεση εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 +


28/12/2009

Έγκριση Συγχώνευσης ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ-ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ +


30/11/2009

Αρχείο Ανακοινώσεων +