Διοικητικό Συμβούλιο
Παππάς Αλέξανδρος – Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Γεράρδη Σοφία – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Γεράρδης Γεώργιος – Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Θεοδωρίδης Νικόλαος – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Τροκούδης Μιχάλης – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Εφραίμογλου Δημήτριος – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σιγάλας Μιχαήλ – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος

Βιογραφικά

Αλέξανδρος Παππάς  –   Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1925. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Σκανδιναβικού Πρακτορείου Εγγύς Ανατολής από από το 1965 έως το  1985. Το 1985 αποχώρησε  και έγινε ιδρυτικό μέλος της ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ ΑΕ της οποίας είναι και Πρόεδρος. Είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ από το 1986. Από τον Απρίλιο του 2010 είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της   ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ .

Γεώργιος Γεράρδης –  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην οφθαλμολογία και μετεκπαίδευση στο MOORFIELDS EYE HOSPITAL του Λονδίνου (Ην. Βασίλειο). Από το 1981 είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1983 ασχολείται με τον κλάδο της ξυλείας. Από το 1988 μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ, ενώ από το 1995 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Από τον Ιούνιο του 2006 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

Σοφία Γεράρδη – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College). Από το 1979 ασχολείται με τον κλάδο της ξυλείας όταν εργάστηκε ως βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Νούλη. Είναι Αντιπρόεδρος των εταιριών Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. από το 1989 και 1990 αντίστοιχα και μέλος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. από το 1986.

 

Νικόλαος Θεοδωρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στο Σκανδιναβικό Πρακτορείο Εγγύς Ανατολής ως ναυλομεσίτης στα τμήματα operations και αγοραπωλησιών πλοίων μέχρι το 1985. Είναι ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από το 1986 και  μέλος του Δ.Σ. της  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  από το 2009

Δημήτριος Εφραίμογλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (πτυχίο πολιτικού μηχανικού) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Engineering  (Project Management  – Διοίκηση Έργων ) από το Πανεπιστήμιο Umist (Ην. Βασίλειο). Από το 1988 εργάζεται στην εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Μιχαήλ Σιγάλας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπούδασε μηχανολόγος – μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Concordia του Καναδά. Είναι Διευθυντής των Τοµέων Ανατολικής Μεσογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Κλάδου Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου TITAN. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίας.Εργάστηκε στον Καναδά στην εταιρία PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD (1973-1979) και στη συνέχεια (1980 – 1985) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β), της οποίας υπήρξε εμπορικός διευθυντής από το 1983 μέχρι το 1985.

Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Εμμανουήλ-Ευάγγελος Λεκάκης είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αύγουστο του 2020. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος του Συλλόγου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ε.Λ.Ε..), μέλος S.O.L.E. (Society of Logistics Engineers). Έχει διατελέσει βοηθός ελεγκτής στην εταιρεία ARTHUR ANDERSEN & Co (1971-1973). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ πολυεθνικών και μεγάλων Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Ενδεικτικά: ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (SUZUKI), ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ”.

Είναι πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2017