Κατάλογος προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3340/2005

ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρόεδρος – Μή Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ Αντιπρόεδρος – Μή Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μή Εκτελεστικό Μέλος

ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μή Εκτελεστικό Μέλος
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανεξάρτητο -Mή Εκτελεστικό Μέλος
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανεξάρτητο -Mή Εκτελεστικό Μέλος

ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Mή Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γενικός Διευθυντής
ΓΡΑΤΣΙΑ – ΔΡΟΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
ΑΘΗΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εσωτερικός Ελεγκτής
ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νομικός Σύμβουλος