Ανακοινώσεις

+


Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Παππάς Αλέξανδρος - Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Γεράρδη Σοφία - Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Γεράρδης Γεώργιος - Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Παπαδάκης Ευτύχιος - Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Θεοδωρίδης Νικόλαος - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος Εφραίμογλου +


Εταιρικά Έντυπα

Έκθεση ΔΣ προς ΓΣ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ 16-07-09Υποχρεώσεις μετόχων Ανακοίνωση για την Διαδικασία Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμέτοχων Σύμφωνα με το Ν3556/2007 Σχετική νομοθεσία N.3556 Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Εγκύκλιος Ν. 33 της +


Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου Συνολικό Δεκεμβρίου Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Ιουνίου Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2015 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου Συνολικό Δεκεμβρίου Λογιστική κατάσταση Σεπτεμβρίου Συνολικό Σεπτεμβρίου Λογιστική κατάσταση Ιουνίου Συνολικό Ιουνίου Λογιστική κατάσταση Μαρτίου Συνολικό Μαρτίου Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2014 (ΔΛΠ) Λογιστική κατάσταση +


Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ - ELTOP Α.Β.Ε.Ε. Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2016 Συνολικό Δεκεμβρίου 2016 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2015 Συνολικό Δεκέμβρίου 2015 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2014 Συνολικό Δεκέμβρίου 2014 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2013 Συνολικό Δεκεμβρίου 2013 Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου 2012 Συνολικό Δεκεμβρίου 2012 DIPO A.E. Λογιστική κατάσταση Δεκεμβρίου +


Υπόχρεα Πρόσωπα

Κατάλογος προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3340/2005 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρόεδρος - Μή Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ Αντιπρόεδρος - Μή Εκτελεστικό Μέλος ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Υπεύθυνος Οικονομικών +